ایزوOHSAS 18001 - مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

ایزوOHSAS 18001 - مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، سری استانداردهای OHSAS ۱۸۰۰۱

مشخصات این سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS ۱۸۰۰۱) الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS) معین می‌نماید تا یک سازمان بتواند با کنترل خطرات ایمنی و بهداشتی، عملکرد خود را بهبود بخشد. OHSAS ۱۸۰۰۱ خود بیانگر معیار عملکرد ایمنی و بهداشتی خاصی نیست و جزئیات لازم برای طراحی یک سیستم مدیریتی را نیز ارائه نمی‌دهد.

فواید استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
 • ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به منظور حذف یا کاهش خطرات برای کارکنان و سایر طرف‌های ذینفع که ممکن است در معرض خطرات ایمنی و بهداشتی ناشی از فعالیت‌های سازمان باشند.
 • اجرا، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
 • حصول اطمینان از انطباق با خط‌مشی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای که خود تعیین کرده است.
 • اثبات این انطباق به دیگران -درخواست گواهینامه / ثبت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای خود توسط یک سازمان بیرون
 • تعیین انطباق با این مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان
فرآیند ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بر اساس استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱ مشابه با فرآیند ممیزی سیستم‌های مدیریت کیفی بر اساس ISO ۹۰۰۱ و یا سیستم‌های مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO ۱۴۰۰۱ می‌باشند.
سیستم مدیریت کیفیت صنایع قطعه سازان خودرو۱۶۹۴۹:۲۰۰۲TS/ ISO

سازمان جهانی استاندارد سازی ( ISO )یک اتحادیه جهانی متشکل ازمراجع ملی استاندارد(اعضایISO )به شمار می آید. کار آماده سازی استانداردهای بین المللی معمولا از طریق کمیته های فنی ISO صورت می گیرد. هر فردی بر حسب علاقه به موضوعی که کمیته فنی برای آن تشکیل شده است، حق دارد در آن کمیته به ارایه مطلب بپردازد. سازمانهای بین المللی، دولتی و غیر دولتی، که در ارتباط با ISO می باشد، نیز در این کار مشارکت می نمایند. ISO بر روی موضوعات الکتروتکنیکی همکاری نزدیکی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC )دارد.
وظیفه اصلی کمیته های فنی، آماده سازی استانداردهای بین المللی می باشد. پیش نویس استانداردهای بین المللی که توسط کمیته های فنی مورد پذیرش قرار گیرند، برای رای گیری بین اعضا گردش می کنند. انتشار یک استاندارد بین المللی نیازمند تایید حداقل ۷۵% اعضا دارای حق رای می باشد.
در شرایط دیگر، مخصوصا هنگامی که برای برخی مستندات، الزام فوری بازار وجود داشته باشد، یک کمیته فنی ممکن است نسبت به انتشار انواع دیگری از مدارک اطلاعاتی تصمیم گیری نماید:

 • یک مشخصه در دسترس عمومیISO (ISO/PAS )یک توافقنامه، ما بین کارشناسان فنی در یک گروه کاری ISO می باشد و اگر به وسیله بیش از ۵۰% اعضای اصلی دارای حق رای، تایید شده باشد، برای انتشار پذیرفته می شود.
 • یک مشخصه فنی ISO (ISO/TS )یک توافقنامه، ما بین اعضای یک کمیته فنی می باشد و اگر به وسیله ۳/۲(دوسوم)اعضای دارای حق رای، تایید شده باشد، برای انتشار پذیرفته می شود.
یک ISO/PAS یا ISO/TS بعد از هر سه سال به منظور تصمیم گیری در خصوص آن که آیا باید برای سه سال دیگر تمدید شود، یا آن که برای تبدیل به یک استاندارد بین المللی، تجدید نظر شده یا منسوخ شود، مورد بازنگری قرار می گیرد. در صورت تایید ISO/PASیا ISO/TS ،مجددا پس از شش سال برای تبدیل به یک استاندارد بین المللی و یا منسوخ شدن، بازنگری می شود.
ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ توسط گروه کاری بین المللی خودرو (IATF )و انجمن تولید کنندگان خودرو ژاپن (JAMA ) با حمایت ISO/TC ۱۷۶ ،مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، گرد آوری شده است.
ویرایش دومISO/TS ۱۶۹۴۹ ،ویرایش اول (ISO/TS ۱۶۹۴۹:۱۹۹۹ )که مورد ویرایش فنی قرار گرفته است را لغو کرده و جایگزین آن شده است.
ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ می تواند در سازمانهایی با مشخصات ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
 • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ISO/TS ۱۶۹۴۹:۱۹۹۹شده اند و قصد انتقال به ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ را دارند.
 • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که موفق به اخذ گواهینامه بین المللیQS۹۰۰۰:۱۹۹۸ شده اند و قصد انتقال به ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ را دارند.
 • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که موفق به اخذ گرید از شرکت ساپکو مطابق استاندارد SAPCO ۷۹شده اند و قصد انتقال به ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ را دارند.
 • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که با شرکت سازه گستر سایپا همکاری کرده و قصد انتقال به استاندارد QMS/AR۸۲۰۱ و یا ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ را دارند.
 • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که موفق به اخذ گواهینامه بین المللیISO۹۰۰۱:۱۹۹۴,ISO۹۰۰۲:۱۹۹۴,ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰شده اند و قصد انتقال به ISO/TS ۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ را دارند.

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )