ایزو TS29001- مدیریت کیفیت صنایع نفت گاز پتروشیمی

ایزو TS29001- مدیریت کیفیت صنایع نفت گاز پتروشیمی

سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت گاز پتروشیمی ISO/TS۲۹۰۰۱

این استاندارد موارد زیر را برای صنایع ذیربط در بر دارد:

  • پیشگیری از خطا و کاهش انحرافات و جلوگیری از اتلاف
  • تبیین و تعهد به ایفای الزامات خاص مشتری
  • بهبود مداوم در محصول فرایند و سیستم
  • ارتقای توانمندی کارکنان و پیمانکاران
  • استفاده بهینه از منابع در اختیارچ
  • نظم و پاکیزه سازی محیط کار

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )