چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت علائم تجاری

چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ثبت علائم تجاری

در صورت شرکتی  بودن :

·         کپی شناسنامه یکی از دارندگان امضای مجاز شرکت

·         کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و کلیه دارندگان امضای مجاز شرکت

·         کپی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات

·         اصل مهر شرکت

·         گپی از جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا نامه ای از ارگان مربوطه که این شرکت به آن فعالیت اشتغال به کار دارد و یا کپی از کارت بازرگانی جهت ثبت علامت یا اسم در طبقه واردات

·         در صورت لاتین بودن برند ، کپی کارت بازرگانی مدیرعامل الزامی می باشد.

·         ۱۰ عدد پرینت رنگی از لوگو یا اسم تجاری (سایز ۱۰*۱۰ سانتی متر)

 

در صورت شخصی  بودن :

·         اصل شناسنامه یا کارت ملی شخص متقاضی

·         کپی شناسنامه و کارت ملی

·         ۱۰ عدد پرینت رنگی از لوگو یا اسم تجاری(سایز ۶*۶ سانتی متر)

·         کپی از جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا نامه ای از ارگان مربوطه که این شخص به آن فعالیت اشتغال به کار دارد و یا کپی از کارت بازرگانی جهت واردات

·         در صورت لاتین بودن برند ، کپی کارت  بازرگانی شخص متقاضی الزامی می باشد.

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )