انحلال شرکت ، تعطیل نمودن شرکت ، منحل نمودن شرکت در کرج

 

 

 

انحلال شرکت ، تعطیل نمودن شرکت ، منحل نمودن شرکت

 

انحلال شرکتها

در این فصل به نحوه انحلال شرکتها و مدارک مورد نیاز جهت انحلال می پردازیم:

1-انحلال شرکت سهامی خاص
در موارد ذیل شرکت سهامی منحل می گردد.
الف- زقتی که شرکت موضوعی را که باری آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
ب- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
ج- در صورت ورشکستگی
د- رد هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
ی- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از :
یک- اصل صورت جلسه انحلال شرکت
دو- آخرین روزنامه رسمی شرکت
سه- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد
چهار-اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد . صورت جلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

2-انحلال شرکت با مسئولیت محدود
برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود مدارک ذیل مورد نیاز است:
الف- اصل صورت جلسه انحلال شرکت
ب- آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود
ج- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
د- ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد


3- انحلال شرکت تضامنی
موارد انحلال شکت تضامنی به شرح ذیل است :
الف- هدفی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد
ب- شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و صورت جلسه تمدید قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکتها نشود
ج- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال
د- در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م 137 شرکت را فسخ نماید
ه- در صورت ورشکستگی شرکت
و- در صورت تراضی تمام شرکاء
ط- صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء
ث- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد
ی-اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی  کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند ، مشروط به این که 6 ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند

4-انحلال موسسه
با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکاء رسیده تنظیم  و به انضمام فتو کپی شناسنامه کلیه شرکاء و همچنین فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج شرکائ باشد و آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکتها می گردد و در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد و در اینجا موسسه به طور رسمی منحل می گردد.

 

انحلال شرکت ، تعطیل نمودن شرکت ، منحل نمودن شرکت ، انحلال شرکت در کرج ، تعطیل نمودن شرکت در کرج ، منحل نمودن شرکت در کرج

انحلال شرکت ها

انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمۀ پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا ...


ثبت انحلال شرکت - ثبت شرکت شهریار

ثبت شرکت با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه ثبت ... ثبت شرکت
چگونگی انحلال شرکت با مسئولیت محدود | ثبت شرکت | ثبت شرکت کرج
مشاوره حقوقی چگونگی انحلال ثیت شرکت با مسئولیت محدود با وکیل ثبت شرکت ها
نمونه صورتجلسات شرکت های با مسئولیت محدود - اداره کل ثبت ...
10 نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود. 11 نمونه ... 13 نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود.
انحلال شركت با مسئوليت محدود
موارد انحلال شرکتی با مسئولیت محدود در ماده 114 قانون تجارت بیان شده است، البته باید دانست که انحلال این شرکت مانند سایر شرکت‌ها ممکن است یا بنا بر علل عام ...
انحلال شرکتها - ثبت شرکت
انحلال شرکتها. در این فصل به نحوه انحلال شرکتها و مدارک مورد نیاز جهت انحلال می پردازیم: 1-انحلال شرکت سهامی خاص در موارد ذیل شرکت سهامی منحل می گردد. الف- زقتی ...
علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود - ثبت شرکت
بخش دوم: علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت مندرج است.
: انحلال شرکت سهامی
در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال بدهند. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه. حکم دادگاه به جهت انحلال شرکت اغلب به این طریق خواهد .
انحلال شركت با مسئوليت محدود - ثبت شرکت در کرج علت های عام و خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود و سه نکته در تصفیه شرکت با مسئولیت محدود و مصوبه خرداد 1310 قانون ثبت شرکتها.
روش و مراحل ثبت تغییرات و انحلال شرکت یا موسسه | سامانه ثبت شرکت در کرج

 روش و مراحل ثبت تغییرات و انحلال شرکت یا موسسه. ... با توجه به نوع تغییرات تنظیم و تکمیل و به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکت ها تحویل می گردد و ... انحلال شرکت در کرج شرکتها به دلایل زیر منحل می شوند .

انحلال شرکت در کرج شرکتها به دلایل زیر منحل می شوند : وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است. در صورتی که شرکت ... انحلال شرکت در کرج چک لیست مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت در کرج انحلال شرکت در کرج چک لیست مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت در کرج ۱. رونوشت از صفحه اول پلمپ دفاتر مالیاتی شرکت ۲. رونوشت یا پرینت کد اقتصادی و فیش .


ثبت شرکت در کرج

 

 

 

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )