ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی

شرایط ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص :

    حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)ثبت شرکت بازرگانی در کرج
    حداقل سرمایه 100.000 تومان
    پروسه زمانی ثبت : 20 روز کاری
    حداقل 35% درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

ثبت شرکت بازرگانی
مدارک ثبت  شرکت بازرگانی سهامی خاص :

    کپی مدارک شناسایی : کارت ملی و شناسنامه
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه (از طریق اداره آگاهی استان باید اقدام گردد)
    امضای اقرار نامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
    (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

مدارک را به وکیل ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص تحویل دهید

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.
انجام کلیه امور اداری ثبت  شرکت بازرگانی سهامی خاص گروه دیاکو :

    تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس

    کپی مدارک شناسایی : کارت ملی و شناسنامه
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرار نامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
    (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

    تحویل مدارک به وکلا
    تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
    تعیین نام اولیه
    تایید نهایی نام بعد از 4 روز
    در صورت رد نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی ) ، شرکت بازرگانی
    دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
    تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر
    رجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت

    در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.

    تایید موضوع توسط اداره ثبت
    انجام دفتر نویسی پس از 7 روز از شروع پروسه
    دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی
    دریافت روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس توسط پست

شرایط ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود :

    وجود حداقل 2 نفر عضو
    100,000 تومان سرمایه اولیه
    تعهد یا پرداخت کل سرمایه
    پروسه زمانی ثبت : 1 ماه کاری

مدارک ثبت  شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود :

    کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مدارک را به وکیل ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود تحویل دهید.

مدارک تهیه شده را می توانید حضورا به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید و یا از طریق پست ارسال فرمایید.
انجام کلیه امور اداری ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود گروه دیاکو :

    تکمیل مدارک و تحویل به کارشناس

    کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

    تعیین و اعلام به کارشناس

    نام
    موضوع
    میزان سرمایه
    اعضای هیئت مدیره , سمت و میزان سهم الشرکه

    ثبت اولیه درخواست ثبت توسط کارشناس
    تکمیل مراحل ثبت و تکمیل پرونده
    انجام واریزی حق الثبت و حق تعیین نام
    ارجاع به کارشناس
    اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت

    در صورت دریافت اخطار , رفع نواقص و ایرادات اعلام شده و ارجاع مجدد به کارشناس اداره ثبت

    ارسال شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
    انجام واریزی حق الدرج


راه اندازی شرکت بازرگانی


مطالب مرتبط :

ثبت شرکت

ثبت شرکت آنلاین

ثبت شرکت انواع تعاونی

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت در استان البرز

ثبت شرکت در استان البرز - ثبت شرکت در کرج

 ثبت شرکت بازرگانی


کلمات کلیدی : ثبت شرکت بازرگانی , ثبت شرکت بازرگانی در کرج , ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود , ثبت شرکت بازرگانی در استان البرز , ثبت شرکت در کرج.

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )