مراحل راه اندازی شرکت

مراحل راه اندازی شرکت در موسسه ثبت شرکت دیاکو

 

1 - تصمیم به راه اندازی شرکت با یک یا چند فعالیت مشخص

2 - تعیین سمت و مسئولیت شرکاء

3 - مراجعه به موسسه ثبت شرکت دیاکو و عقد قرارداد

مراحل راه اندازی شرکت ، مراحل راه اندازی شرکت تبلیغاتی ، مراحل راه اندازی شرکت پخش ، مراحل راه اندازی شرکت ، مراحل راه اندازی شرکت کامپیوتری ، مراحل راه اندازی شرکت ، نحوه راه اندازی شرکت کامپیوتری

 

سایر مطالب :

اخذ جواز صنایع در کرج

تشکیل پرونده مالیاتی در کرج

برند آماده

مراحل صدور پروانه بهره برداری

پیگیری پرونده ثبت شرکت

 

ثبت شرکت در کرج ، مراحل راه اندازی شرکت ، مراحل راه اندازی شرکت تبلیغاتی ، مراحل راه اندازی شرکت پخش ، مراحل راه اندازی شرکت ، مراحل راه اندازی شرکت کامپیوتری ، مراحل راه اندازی شرکت ، نحوه راه اندازی شرکت کامپیوتری

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )