ثبت شرکت های تعاونی

ثبت شرکت های تعاونی


شرکت های تعاونی حداقل با 7 نفر عضوکه می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، تشکیل می گردند و تمام یا حداقل نصف سرمایه آن به وسیله اعضا تأمین می شود . شرکت های تعاونی از ارکان زیر تشکیل شده است :
-    مجمع عمومی
-    هیئت مدیره
-    بازرس یا بازرسین
کلیه متقاضیان ثبت شرکت تعاونی ، می توانند با مراجعه به مؤسسه حقوقی دیاکو تمام امور مربوط به ثبت شرکت تعاونی را در کمترین زمان ممکن انجام دهند .
گذار واژه ها : ثبت شرکت تعاونی ، تشکیل و ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت در کرج

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )