شرایط انحلال شرکت سهامی عام

شرایط انحلال شرکت سهامی عام


انحلال شرکت های سهامی مانند تأسیس آن ها طبق قانون تجارت دلایل و قوانین خود را دارد ، ممکن است :
- به علت ورشکستگی
- طبق صلاح دید مجمع عمومی
یا به دلایل دیگر صورت گیرد .
انحلال در واقع خاتمه دادن به فعالیت های یک شرکت است .
گذار واژه ها : شرایط انحلال شرکت سهامی عام  ، انحلال شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج   

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )