رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری


رتبه بندی معیاری برای تعیین صلاحیت است و متولی صدور آن نهاد ریاست جمهوری است .
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری به موارد زیر بستگی دارد :
- تعداد نیروهای فنی متخصص شرکت
- سابقه کار نیروها
- توانایی مالی شرکت
گذار واژه ها : رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، رتبه بندی شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )