انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

این نوع شرکت ها ، دارای یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود هستند که بدون انتشار سهام ایجاد می شوند. شریک ضامن متعهد به پرداخت تمام بدهی های شرکت است . دلایل خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی :
-    اگر یکی از شرکا تقاضای خود مبنی بر انحلال شرکت را به دادگاه ارائه نماید .
-    در صورت فسخ هر یک از شرکا
-    فوت شریک ضامن
گذار واژه ها : انحلال شرکت مختلط غیر سهامی ،  انحلال شرکت ها ،  ثبت شرکت در کرج

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )