کد اقتصادی شرکت مسئولیت محدود

  کد اقتصادی شرکت مسئولیت محدود

کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود


شرکت ها با هر نوع قالب ثبتی باید تا دو ماه پس از تاریخ ثبت شرکت ، 
جهت تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی شرکت اقدامات لازم را به عمل آورند.
 اداره دارایی با استفاده از کداقتصادی می تواند دفاتر قانونی شرکت ها و صورت حساب های شرکت را جهت محاسبه مالیات بررسی نماید . 
گذار واژه ها : کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود،  ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج ،   ثبت شرکت در کرج

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )