نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

 نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری 

نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری تقاضای تعیین صلاحیت را با مدارک مورد نظر به معاونت فنی و عمرانی یا معاونت راهبردی ریاست جمهوری تحویل می دهند و طبق قانون تعیین صلاحیت می شوند . 

درواقع امتیاز صلاحیت عددی است که بیانگر تخصص و ارزیابی های  دوره ای انجام شده در ارائه خدمات مربوطه است . 

کلید واژه ها : نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، رتبه بندی پیمانکاران ، ثبت شرکت در کرج 

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )