حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت به صورت سهامی خاص از مزایای زیادی برخوردار است که ازجمله مهمترین آن ها برخورداری از تسهیلات بانکی و سهولت نقل و انتقال سهام است . 

شرکت های سهامی خاص با 100 هزار تومان قابل ثبت هستند . از جمله قوانین مهمی  که در این شرکت ها حاکم است ، می توان به این مورد اشاره کرد که  65 درصد سرمایه شرکت به عنوان تعهد نزد سهامداران می ماند و مابقی باید نقدا پرداخت گردد .  

کلید واژه ها : حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ، سرمایه شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )