استعلام روزنامه رسمی شرکت ها

استعلام روزنامه رسمی شرکت ها 

استعلام روزنامه رسمی شرکت ها

ازجمله  وظایف روزنامه رسمی ،چاپ آگهی های قانونی نظیر آگهی ثبت و تأسیس شرکت ها و ثبت برند است . روزنامه رسمی، سندی از قوانین و امور با اهمیت کشور است و انتشار مواردی که عنوان شد ، موجب رسمیت پیدا کردن آن ها می شود . 

متقاضیان می توانند استعلام در زمینه شرکت های به ثبت رسیده را از طریق روزنامه رسمی پیگیری نمایند، همچنین بعد از ثبت شرکت و اخذ شماره ثبت می توانند آگهی ثبت و تأسیس شرکت خود را در روزنامه رسمی درج نمایند . 

کلید واژه ها : استعلام روزنامه رسمی شرکت ها ، روزنامه رسمی شرکت ها، ثبت شرکت درکرج

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )