صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود

صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود 

شرکت بامسئولیت محدود بین دویا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک ازشرکا فقط تامیزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است. از جمله صورت جلسات مجمع می توان به نمونه صورت جلسه تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های مسئولیت محدود اشاره کرد .

 دراین جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه یا اکثریت شرکا در محل شرکت برگزار شده و تصمیمات لازم اتخاذ می شود. 

اطلاعات تکمیلی را از مشاوران مؤسسه حقوقی دیاکو جویا شوید.   

کلید واژه ها : صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود، صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین، ثبت شرکت درکرج

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )