فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

فرق شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص 

افتراق بین شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص :

1-در شرکت های سهامی خاص 35 درصد سرمایه باید نقدا به حساب شرکت واریز شود اما در شرکت های مسئولیت محدود تمام سرمایه در تعهد مدیرعامل است.

2-شرکت سهامی خاص نیاز به 2 بازرس ( بازرس اصلی و علی البدل ) دارد اما شرکت با مسئولیت محدود نیاز به بازرس ندارد.

3-مدت زمان مدیریت مدیران در شرکت سهامی خاص 2 سال اما در شرکت مسئولیت محدود نامحدود است.

4-روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی در شرکت های سهامی خاص الزامی اما در شرکت های مسئولیت محدود اختیاری است. 

کلید واژه ها: فرق شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود،شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )