محاسن شرکت مسئولیت محدود

محاسن شرکت مسئولیت محدود 

شرکت های مسئولیت محدود از جمله شرکت هایی هستند که بیشترین آمار به ثبت رسیدن را در ایران دارند. 

در میان اکثر شرکت ها این شرکت ها  از تعهدات و قوانین کمتری برخوردار هستند.

از جمله محاسن شرکت مسئولیت محدود:

-حداقل با 2 شریک تشکیل می شود.

-سرمایه اعلامی است .

-بازرس اختیاری است.

کلیدواژه ها : محاسن شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )