روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص

از وظایف روزنامه رسمی می توان ، موارد فوق را بیان کرد : 

-چاپ و نشر تمام قوانین و مصوبات مجلس 

-آیین نامه های دولت و دیوان عالی کشور 

-آگهی ثبت ، تأسیس  و تغییرات شرکت 

شما می توانید اطلاعات در مورد شرکت ها ازجمله ، میزان سرمایه ، نام اعضای هیئت مدیره ، نام سهامداران و موارد دیگر را از طریق روزنامه رسمی شرکت ها استعلام نمایید . 

کلید واژه ها : روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص ، روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )