مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی عبارتند از:

1-اخذ مجوز از اداره تعاون 

2-اساسنامه شرکت تعاونی

3-صورت جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین

4-مشخصات اعضا و سهامداران

5-صورت جلسه انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی هیئت مدیره و افراد صاحب امضا

6-مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین

 

کلید واژه ها : مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی، مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت درکرج، ثبت شرکت 

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )