صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود

صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود 

نمونه صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود :

نام شرکت ...................... شماره ثبت شرکت ..................................  سرمایه شرکت ..............................

مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ........................ با حضور کلیه اعضا برگزار شد و در مورد انحلال شرکت تصمیمات لازم گرفته شد و پس از بحث و بررسی در نهایت تصمیم به انحلال شرکت گرفته شد. 

آقا/خانم ............................ به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید.

به آقا/خانم ................... وکالت داده شده که نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای دفتر ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید. 

نام و نام خانوادگی شرکا میزان سهم الشرکه و امضا ..................................

 

کلید واژه ها : صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود ، صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود در کرج ، ثبت شرکت در کرج،  ثبت شرکت 

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )