ثبت شرکت غیرتجاری

ثبت شرکت غیرتجاری

ثبت شرکت غیرتجاری

شرکت های غیرتجاری یا به عبارتی مؤسسات غیرتجاری اشخاص حقوقی هستند که به انجام امور خدماتی مشغول هستند.

اینگونه شرکت ها به دو نوع زیر تقسیم شده اند :

-انتفاعی 

-غیرانتفاعی

هدف از تشکیل شرکت های انتفاعی جلب منافع و تقسیم سود بین اعضا است اما هدف از تشکیل مؤسسات غیرانتفاعی تقسیم سود نیست. 

جهت ثبت مؤسسات غیرانتفاعی باید از سازمان یا وزارتخانه ها مجوزهای لازم اخذ گردد. 

اینگونه مؤسسات حداقل با دو نفر تشکیل می گردد.

انحلال اینگونه مؤسسات می تواند بنا به تصمیم اعضا، حکم دادگاه یا با تصمیم مجمع باشد.

 

کلیدواژه ها: ثبت شرکت غیرتجاری ، ثبت مؤسسات غیرتجاری،  ثبت شرکت،  ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه حقوقی دیاکو

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )