صورت جلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

صورت جلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص 

 

نمونه صورت جلسه شرکت سهامی خاص 

 

نام شرکت ......................   شماره ثبت شرکت .......................... سرمایه ثبت شده ...............

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..................... در تاریخ ............................ با حضور کلیه سهامداران برگزار و در خصوص افزایش سرمایه تصمیمات لازم گرفته شد.

براساس پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس مبنی بر لزوم افزایش سرمایه سرمایه شرکت از ........ به .......... افزایش یافت.

در نهایت صورت جلسه توسط اعضای هیئت مدیره امضا می شود.

 

کلیدواژه ها : صورت جلسه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ،  ثبت شرکت دیاکو،  ثبت شرکت

 

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )