انواع رتبه بندی

انواع رتبه بندی 

انواع رتبه بندی

شرکت ها به منظور اخذ رتبه براساس نوع فعالیت به 5 نوع تقسیم بندی شده اند :

-شرکت های مشاور

-شرکت های پیمانکار

-شرکت های انفورماتیک 

-شرکت های انبوه ساز 

-شرکت های طراحی و ساخت 

شرکت های پیمانکار از پایه 1 تا 5 ، شرکت های مشاور از پایه 1 تا 3 و شرکت های انفورماتیک از پایه 1 تا 7 رتبه بندی می شوند. 

 

کلیدواژه ها : انواع رتبه بندی، رتبه بندی شرکت ها ، ثبت شرکت در کرج،  ثبت شرکت

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )