هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود

هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود 

هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود توسط یک یا چند نفر مدیر که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شده اند، اداره می‌گردد .

مدیران شرکت اختیارات مورد نیاز جهت نمایندگی و اداره شرکت را دارند  مگر اینکه در اساسنامه به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

مدیر شرکت مسئولیت محدود موظف به اداره امور و منافع شرکت است.

مدیر شرکت موظف است در پایان هر سال ترازنامه و  حساب سود و زیان شرکت را تنظیم نماید.

 

کلید واژه ها : هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود ، ثبت شرکت در کرج ،   ثبت شرکت دیاکو

 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )