اساسنامه ثبت شرکت تعاونی

اساسنامه ثبت شرکت تعاونی


اساسنامه ثبت شرکت تعاونی شامل 5 فصل است که در زیر به اختصار شرح داده شده است :
-    فصل اول به شرح زیر است :
ماده 1: نام و نوع شرکت
ماده 2: اهداف تعاونی
ماده 3: موضوع فعالیت
ماده 4: حوزه عملیاتی تعاونی
ماده 5 : مدت فعالیت شرکت تعاونی از تاریخ ثبت
ماده 6 : آدرس مکان اصلی شرکت تعاونی
ماده 7 : سرمایه اولیه شرکت تعاونی
ماده 8 : هر یک از اعضا ، حداقل یک سوم مبلغ سرمایه خود را در زمان تأسیس شرکت باید پرداخت نمایند .
ماده 9 :حداکثر سرمایه هر عضو از ......... درصد سرمایه کل تجاوز نکند .
ماده 10 : سهم تعاونی بانام وغیرقابل تقسیم و انتقال است . انتقال آن به اعضای واجد شرایط تنها با موافقت هیئت مدیره و با رعایت ماده 9 امکانپذیر است .


-    فصل دوم : مقررات مربوط به عضویت
-    فصل سوم : ارکان تعاونی
-    فصل چهارم : مقررات مالی
-    فصل پنجم : مقررات مختلف
گذار واژه ها : اساسنامه ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت های تعاونی ، ثبت شرکت در کرج
 

مشتریان ما

• شرکت تولیدی صنعتی دکامـوند ( خدمات :  ثبت تغییرات شرکت )

• شرکت توسعه ارتباطات سانیک ( خدمات : ثبت نام و نشان تجاری )

• شرکت پیـام فنـــاوران پیــشرو  ( خدمات : امور مالیاتی ، دفاتر مالی )

• شرکت پیشرو تراکتور نیرو ( خدمات : ثبت شرکت ، اخذ کد اقتصادی )

• شرکت تولیدی صنعتی رنگ سحـــر  ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت مارال چرم ( خدمات : ثبت شرکت سهامی خاص در کرج )

• شرکت شکلات قافلانکـوه ( خدمات : ثبت برند و لوگو )

• شرکت آرد سرو سپهر البرز ( خدمات : ثبت شرکت )

• تولید و بازرگانی اجاق باشی  ( خدمات : ثبت لوگو ، برندسازی )

• شرکت فایبر گلاس قرنی ( خدمات : ثبت اختراع ، طرح صنعتی )

• شرکت ماشین سازی پهلوانی ( خدمات : ثبت برند و لوگو )